Børnehaven Børnebakken

Børnebakken er en lille institution som har særlig fokus på udelivet og Reggio Emilias pædagogik med barnets 100 sprog og rummet som tredje pædagog.

Sammen kan vi lykkes

Vi har gode grovmotoriske muligheder med en sal og en legeplads med hyggelige legemiljøer og kuperet terræn. Vinderup har et godt udbygget net af cykelstier som gør, at vi ofte tager på cykeltur med de ældste børn i børnehaven.

Sammen med Grønningen arbejder vi med, at skabe en rød tråd for barnet fra dagpleje eller vuggestue til børnehave og til skole.
Vi har mange projekter sammen i løbet af året.

Vi har fokus på det enkelte barns trivsel og udvikling og et godt og gensidigt forældresamarbejde.
Barnets trivsel og udvikling er et fælles ansvar - sammen kan vi lykkes.

Vi tager gerne imod besøg, hvis du vil se og høre mere om vores institution.

Reggio Emilia

Hvordan kan du se at vi er inspirerede af Reggio Emilia?

  • Vi arbejder med projekter i kortere eller længere tid. Projekter, der tager udgangspunkt i et emne, men drives af børnenes nysgerrighed.
  • Husets struktur gør det muligt at arbejde i små grupper.
  • I børnehaven er vi aldersopdelte, så de 3-4 årige er på stue sammen og de kommende skolebørn er på samme stue.
  • Husets indretning afspejler et miljø, der kan forandres efter børnegruppens behov og sammensætning.
  • Vi bruger dokumentation som en del af børnenes læring.
  • Vi dokumenterer processerne og formidler børnenes læring gennem kreative udtryk.

Kerneopgaven

Kerneopgaven i Vinderup Børnehus er følgende:
At vi sammen skaber et udviklende miljø, der gennem glæde, anerkendelse og læringsfællesskaber, ruster barnet til, at mestre livets udfordringer. Dette skal ske i et tæt samarbejde med forældrene.

Fastelavn
Besøg af påskeharen
Afslutningsfest for førskolebørnene
Bidragsdag
Bedsteforældredag
Sommerfest med madkurv
Halloweenfest
Skolernes motionsløb / cykelløb
Julehyggeeftermiddag 
Besøg af julemanden og Julefortælling i Kirke.
Flere at aktiviteterne er for hele familien. Generel er man som forældre altid velkommen til at deltage i vores aktiviteter.

 

Svømning.

Vi svømmer med de 4-6-årige fra efteråret hen mod foråret i Vinderup svømmehal.

Cykelture.

I sommer og efterårsperioden tager vi ofte på cykelture i lokalområdet. De ældste kan tage turen til Handbjerg eller Rydhave skov. Forældre skal selv medbringe cykel og cykelhjelm.

Yoga.

I den mørke tid har vi yogahold. Børnene lærer at mærke sit åndedrag, får kroppen ned i gear og lære at slappe af.

 

Vi har en naturgrunden ” Spilloppen” ved spejderhuset på Vindelevgård, som grupperne i forår, sommer og efterår har en fast gruppedag ned til. Når vi er på Spilloppen har vi fokus på science og børnenes nysgerrighed for at undersøge naturen.

Det Grønne flag fra naturfredningsforeningen.


I løbet af året arbejder vi med forskellige naturaktiviteter både på Spilloppen men også på legepladsen, som gør at vi fortjener det grønne flag. 

 

Vi er

Vi er uddannet i DUÅ 2021. DUÅ er forankret i en positiv, anerkendende og relationel tilgang, hvor det centrale er børns trivsel, læring og udvikling.
Fri for Mobberi fra Mary fonden spiller en aktiv rolle i, hvordan børnene lære at udvise omsorg – respekt – mod og tolerance.
Vi er en grøn institution og har det grønne flag fra Frilufts rådet.

Børn og medborgerskab.

Både vuggestuen og børnehaven har ofte aktiviteter sammen med de ældre på Vinderups 2 plejehjem. Vi synger og leger sanglege – har stolegymnastik og slår katten af tønden til fastelavn sammen med de ældre medborgere på plejehjemmene.

I december går vi Luciaoptog med Realskolens elever. Vi går også Lucia på plejehjemmene. 
Et kendt lokalsamfund giver tryghed for barnet. Vi benytter de faciliteter der er i Vinderup samt lære børnene at bidrage som medborger i Vinderup bla. ved at pynte op til kyllingefestivalen.

 

Børnene skal have gode muligheder for at deltage i forskellige kulturelle aktiviteter.

Vi deltager i ”Genklang”, Tante Andante projekt ” de små synger med de grå” og har teaterforestillinger i husene. Vi ser film på biblioteket og deltager i de aktiviteter som biblioteket generel tilbyder.

Vi har fokus på forskellige kreative aktiviteter i løbet af året og indbyder barnet til at sætte sit eget spor i de kreative aktiviteter.

Pædagogisk læreplan

Dokumentet beskriver Børnehaven Børnebakkens pædagogiske læreplan og evalueringen af arbejdet med læreplanen:

Børnehaven Børnebakkens pædagogiske læreplan