Børnehaven Børnebakken

Børnebakken er en lille institution som har særlig fokus på udelivet og Reggio Emilias pædagogik med barnets 100 sprog og rummet som tredje pædagog.

Sammen kan vi lykkes

Vi har gode grovmotoriske muligheder med en sal og en legeplads med hyggelige legemiljøer og kuperet terræn. Vinderup har et godt udbygget net af cykelstier som gør, at vi ofte tager på cykeltur med de ældste børn i børnehaven.

Sammen med Grønningen arbejder vi med, at skabe en rød tråd for barnet fra dagpleje eller vuggestue til børnehave og til skole.
Vi har mange projekter sammen i løbet af året.

Vi har fokus på det enkelte barns trivsel og udvikling og et godt og gensidigt forældresamarbejde.
Barnets trivsel og udvikling er et fælles ansvar - sammen kan vi lykkes.

Vi tager gerne imod besøg, hvis du vil se og høre mere om vores institution.

Reggio Emilia

Hvordan kan du se at vi er inspirerede af Reggio Emilia?

  • Vi arbejder med projekter i kortere eller længere tid. Projekter, der tager udgangspunkt i et emne, men drives af børnenes nysgerrighed.
  • Husets struktur gør det muligt at arbejde i små grupper.
  • I børnehaven er vi aldersopdelte, så de 3-4 årige er på stue sammen og de kommende skolebørn er på samme stue.
  • Husets indretning afspejler et miljø, der kan forandres efter børnegruppens behov og sammensætning.
  • Vi bruger dokumentation som en del af børnenes læring.
  • Vi dokumenterer processerne og formidler børnenes læring gennem kreative udtryk.

Kerneopgaven

Kerneopgaven i Vinderup Børnehus er følgende:
At vi sammen skaber et udviklende miljø, der gennem glæde, anerkendelse og læringsfællesskaber, ruster barnet til, at mestre livets udfordringer. Dette skal ske i et tæt samarbejde med forældrene.

Vi er

Vi er uddannet i DUÅ 2021. DUÅ er forankret i en positiv, anerkendende og relationel tilgang, hvor det centrale er børns trivsel, læring og udvikling.
Fri for Mobberi fra Mary fonden spiller en aktiv rolle i, hvordan børnene lære at udvise omsorg – respekt – mod og tolerance.
Vi er en grøn institution og har det grønne flag fra Frilufts rådet.

Pædagogisk læreplan

Dokumentet beskriver Børnehaven Børnebakkens pædagogiske læreplan og evalueringen af arbejdet med læreplanen:

Børnehaven Børnebakkens pædagogiske læreplan