Grønningen

Grønningen har både vuggestue og børnehave hvilke giver muligheder for, at søskende kan være under samme tag.

Sammen kan vi lykkes

Vi  har fokus på Reggio Emilias pædagogik med barnets 100 sprog og rummet som tredje pædagog. Vi har gode grovmotoriske muligheder med en sal og legeplads med nogle hyggelige legemiljøet og kuperet terræn. Vinderup har et godt udbygget net af cykelstier hvilke vi ofte tager på cykeltur med de ældste børn i børnehaven. Vuggestuen har to ladcykler som de flittig bruger.

Sammen med Børnebakken arbejder vi med, at skabe en rød tråd for barnet fra dagpleje eller vuggestue til børnehave og til skole.
Vi har mange projekter sammen i løbet af året.

Vi har fokus på det enkelte barns trivsel og udvikling og et godt og gensidigt forældresamarbejde.
Barnets trivsel og udvikling er et fælles ansvar - sammen kan vi lykkes.

Vi tager gerne imod besøg, hvis du vil se og høre mere om vores institution.

Kerneopgaven

Kerneopgaven i Vinderup Børnehus er følgende:
At vi sammen skaber et udviklende miljø, der gennem glæde, anerkendelse og læringsfællesskaber, ruster barnet til, at mestre livets udfordringer. Dette skal ske i et tæt samarbejde med forældrene.

Reggio Emilia

Hvordan kan du se at vi er inspirerede af Reggio Emilia?

  • Vi arbejder med projekter i kortere eller længere tid. Projekter, der tager udgangspunkt i et emne, men drives af børnenes nysgerrighed.
  • Husets struktur gør det muligt at arbejde i små grupper.
  • I børnehaven er vi aldersopdelte, så de 3-4 årige er på stue sammen og de kommende skolebørn er på samme stue.
  • Husets indretning afspejler et miljø, der kan forandres efter børnegruppens behov og sammensætning.
  • Vi bruger dokumentation som en del af børnenes læring.
  • Vi dokumenterer processerne og formidler børnenes læring gennem kreative udtryk.

Vi er

Vi er uddannet i DUÅ 2021. DUÅ er forankret i en positiv, anerkendende og relationel tilgang, hvor det centrale er børns trivsel, læring og udvikling.
Fri for Mobberi fra Mary fonden spiller en aktiv rolle i, hvordan børnene lære at udvise omsorg – respekt – mod og tolerance.
Vi er en grøn institution og har det grønne flag fra Frilufts rådet.

Pædagogisk læreplan

Dokumentet beskriver Grønningens pædagogiske læreplan og evalueringen af arbejdet med læreplanen:

Grønningens pædagogiske læreplan