Grønningen

Grønningen har både vuggestue og børnehave hvilke giver muligheder for, at søskende kan være under samme tag.

Sammen kan vi lykkes

Vi  har fokus på Reggio Emilias pædagogik med barnets 100 sprog og rummet som tredje pædagog. Vi har gode grovmotoriske muligheder med en sal og legeplads med nogle hyggelige legemiljøet og kuperet terræn. Vinderup har et godt udbygget net af cykelstier hvilke vi ofte tager på cykeltur med de ældste børn i børnehaven. Vuggestuen har to ladcykler som de flittig bruger.

Sammen med Børnebakken arbejder vi med, at skabe en rød tråd for barnet fra dagpleje eller vuggestue til børnehave og til skole.
Vi har mange projekter sammen i løbet af året.

Vi har fokus på det enkelte barns trivsel og udvikling og et godt og gensidigt forældresamarbejde.
Barnets trivsel og udvikling er et fælles ansvar - sammen kan vi lykkes.

Vi tager gerne imod besøg, hvis du vil se og høre mere om vores institution.

Kerneopgaven

Kerneopgaven i Vinderup Børnehus er følgende:
At vi sammen skaber et udviklende miljø, der gennem glæde, anerkendelse og læringsfællesskaber, ruster barnet til, at mestre livets udfordringer. Dette skal ske i et tæt samarbejde med forældrene.

Fastelavn
Besøg af påskeharen
Afslutningsfest for førskolebørnene
Bidragsdag
Bedsteforældredag
Sommerfest med madkurv
Halloweenfest
Skolernes motionsløb / cykelløb
Julehyggeeftermiddag 
Besøg af julemanden og Julefortælling i Kirke.
Flere at aktiviteterne er for hele familien. Generel er man som forældre altid velkommen til at deltage i vores aktiviteter.

 

Svømning.

Vi svømmer med de 4-6-årige fra efteråret hen mod foråret i Vinderup svømmehal.

Cykelture.

I sommer og efterårsperioden tager vi ofte på cykelture i lokalområdet. De ældste kan tage turen til Handbjerg eller Rydhave skov. Forældre skal selv medbringe cykel og cykelhjelm.

Yoga.

I den mørke tid har vi yogahold. Børnene lærer at mærke sit åndedrag, får kroppen ned i gear og lære at slappe af.

 

Vi har en naturgrunden ” Spilloppen” ved spejderhuset på Vindelevgård, som grupperne i forår, sommer og efterår har en fast gruppedag ned til. Når vi er på Spilloppen har vi fokus på science og børnenes nysgerrighed for at undersøge naturen.

Det Grønne flag fra naturfredningsforeningen.


I løbet af året arbejder vi med forskellige naturaktiviteter både på Spilloppen men også på legepladsen, som gør at vi fortjener det grønne flag. 

 

Reggio Emilia

Hvordan kan du se at vi er inspirerede af Reggio Emilia?

  • Vi arbejder med projekter i kortere eller længere tid. Projekter, der tager udgangspunkt i et emne, men drives af børnenes nysgerrighed.
  • Husets struktur gør det muligt at arbejde i små grupper.
  • I børnehaven er vi aldersopdelte, så de 3-4 årige er på stue sammen og de kommende skolebørn er på samme stue.
  • Husets indretning afspejler et miljø, der kan forandres efter børnegruppens behov og sammensætning.
  • Vi bruger dokumentation som en del af børnenes læring.
  • Vi dokumenterer processerne og formidler børnenes læring gennem kreative udtryk.

Vi er

Vi er uddannet i DUÅ 2021. DUÅ er forankret i en positiv, anerkendende og relationel tilgang, hvor det centrale er børns trivsel, læring og udvikling.
Fri for Mobberi fra Mary fonden spiller en aktiv rolle i, hvordan børnene lære at udvise omsorg – respekt – mod og tolerance.
Vi er en grøn institution og har det grønne flag fra Frilufts rådet.

Børnene skal have gode muligheder for at deltage i forskellige kulturelle aktiviteter.

Vi deltager i ”Genklang”, Tante Andante projekt ” de små synger med de grå” og har teaterforestillinger i husene. Vi ser film på biblioteket og deltager i de aktiviteter som biblioteket generel tilbyder.

Vi har fokus på forskellige kreative aktiviteter i løbet af året og indbyder barnet til at sætte sit eget spor i de kreative aktiviteter.

Børn og medborgerskab.

Både vuggestuen og børnehaven har ofte aktiviteter sammen med de ældre på Vinderups 2 plejehjem. Vi synger og leger sanglege – har stolegymnastik og slår katten af tønden til fastelavn sammen med de ældre medborgere på plejehjemmene.

I december går vi Luciaoptog med Realskolens elever. Vi går også Lucia på plejehjemmene. 
Et kendt lokalsamfund giver tryghed for barnet. Vi benytter de faciliteter der er i Vinderup samt lære børnene at bidrage som medborger i Vinderup bla. ved at pynte op til kyllingefestivalen.

 

Hverdagen i vuggestuen er præget af genkendelighed og tryghed.

Hver formiddag inddeler vi børnene i mindre grupper med 2-4 børn og laver aktiviteter med børnene. Det kan være en cykeltur ud i naturen på vores ladcykel – motorik og bevægelse i motorikrummet – lege på stuen – læse dialogisk læsning eller lave kreative aktiviteter. 

Vi har fokus på de ældste børn i vuggestuen ved at hjælpe dem i deres udvikling hen mod deres næste kapitel som er børnehaven. Vi deltager i flere aktiviteter sammen med børnehaverne. Vi går også på besøg i børnehaverne for at skabe tryghed og kendskab til de voksne og de fysiske rammer i børnehaverne som kan lette barnets overgang fra vuggestuen til børnehaven.

 

Pædagogisk læreplan

Dokumentet beskriver Grønningens pædagogiske læreplan og evalueringen af arbejdet med læreplanen:

Grønningens pædagogiske læreplan