Om os

Velkommen til Vinderup Børnehus.
Den lokale daginstitution - to afdelinger - flere muligheder.

Vinderup Børnehus er en områdeinstitution med to afdelinger: Børnebakken med plads til 50 - 60 børn og Grønningen med plads til 70 - 80 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn.

Vinderup Børnehus benytter flittigt lokalsamfundets tilbud og muligheder. Det betyder at vi ofte går i skoven, benytter spejdernes grund, anlægget, går i svømmehallen en del af året, deltager i byens aktiviteter med bidrag - f.eks dekoration til den årlige fjerkrædag og pyntning af hallens juletræ, mm.

Vi arbejder aktivt med at udvikle medborgerskab i Vinderup Børnehus. Bestyrelsen, ledelse og medarbejder arbejder sammen om at skabe merværdi for børn, forældre og borgere i Vinderup. Det betyder at vi har fokus på fællesskabet omkring børnehuset.

Børnebakken og Grønningen arbejder sammen på tværs i nogle projekter og ved fejring af årets traditioner, som Sankt Hans, juleteaterforestilling, Børne OL mm.

Vi har valgt at vores pædagogiske arbejde skal tage udgangspunkt i Reggio Emilias pædagogiske filosofi om barnets 100 sprog. Det betyder i praksis, at vi arbejder projektorienteret i børnenes læreprocesser. Og vi griber de spontane muligheder for læring og dannelse, der er i børnenes lege og udforskning af verden. 

I de planlagte aktiviteter sætter de voksne rammen for det tema der skal arbejdes med. Børnene udforsker derefter emnet ud fra deres egen nysgerrighed og dokumenterer deres læring gennem kreative produkter. Vi benytter i høj grad genbrugsmaterialer i den kreative proces.

Priser og tilskud til børnepasning

Se hvad en plads i daginstitutionen koster samt mulighederne for at vælge mellem heldags- og deltidspladser.

Priser og tilskud

Feriepasning

Læs om fælles feriepasning, lukkedage og registrering af ferie.

Feriepasning

Skriv dit barn op

Skriv dit barn op til Vinderup Børnehus via Den Digitale Pladsanvisning.

Skriv dit barn op

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen er et tilbud til gravide, forældre og børn. Vi giver råd og vejledning om jeres barn og om familiens sundhed og trivsel fra før fødslen og op gennem skolealderen.

Læs mere om sundhedsplejen

Pædagogisk læreplan

Dokumenterne beskriver vores pædagogiske læreplan og evalueringen af arbejdet med læreplanen.

Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan Børnebakken

Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan Grønningen